Barbaradaise Inasu Rauno

Artworks

 

Barbaradaise Inasu Rauno
b. 1972 Sahoute clan Berriraje sunclan Gorobuna villae
Vinohu’e belly button tattoo design
139 x 69 cm
$1,790

Enquire